Följ renoveringen av Umeå Residens

Just nu genomför Puts & Tegel en omfattande fasadrenovering av Umeå Residens. Residensets puts som är från slutet av 1800-talet tas bort och återskapas med traditionella metoder. Arbetet utförs åt Statens fastighetsverk och kommer att pågå under sommarsäsongen i tre år med start sommaren 2013. Följ projektet på bloggen nedan.
 
muraren.wordpress.com