Ingen murning är för komplicerad

Stommar samt ytter- och innerväggar hör vardagen till, liksom att arbeta med tegel och block. Men vi genomför också mera spektakulära murningsarbeten. Byggnader som är 60 meter höga ger vi oss gärna i kast med.  De utmanar vår yrkesskicklighet och kapacitet att lösa också komplexa logistiska problem.