Välkommen in

Gubben

Vi på Puts & Tegel hade under många år med "Den glade muraren” i vår logotyp. Figuren togs fram någon gång i slutet av åttiotalet och har under åren fått stor uppmärksamhet. Många tror att gubben föreställer vår grundare Hans Axelsson eller hans son, vår tidigare VD Ulf Axelsson, som båda ofta hade ett leende på läpparna. Ett leende som kunde lysa upp ett helt bygge. Grovritningen gjordes av Britt-Marie Axelsson, Hans Axelssons fru som även hon jobbade i bolaget, och symboliserar hantverket och hantverkaren som alltid är i fokus hos oss på Puts & Tegel.

Historien om oss började redan 1970. Hans Axelsson hade fått nog av att fara land och rike runt. Han ville spendera mer tid med familjen och arbeta med hemstaden Örebro som bas – i sitt eget företag. Från början bestod Puts & Tegel av Hans och en anställd, men idag är vi drygt 100 personer, och har hela Mälardalen och Värmland som arbetsfält. ”Vi har vuxit sakta men säkert och utvecklats tillsammans med kunderna”, säger Ulf som i slutet av 2013 lämnade över VD-positionen till sin son, Anton Axelsson. Familjeandan är viktig för oss på Puts & Tegel.

Precis som under Hans tid är ärlighet och kvalitet fortsatta ledstjärnor för oss. Vi har också en stark vilja och ett driv att hela tiden utvecklas framåt. ”Vi gillar utmaningar och vi har vad som krävs för att genomföra också mycket komplexa uppdrag”, säger Anton. ”Alla är proffs på sin sak och vill ständigt öka sin kunskap”.

 

KMA-POLICY

Kvalitetspolicy
Puts & Tegel skall genom en helhetssyn på kvalitet och med alla medarbetares ansvar, verka för att våra tjänster och produkter uppfyller våra kunders och samhällets behov, krav och förväntningar.

Detta gör vi bland annat genom att:

 • Våra arbetsledare och anställda ska kontinuerligt genomgå utbildningar inom verksamhetsområdet enligt vår fastställda utbildningsplan för verksamheten.
 • Vi ska genomföra egenkontroll på projekten och mottagningskontroll på material. Vi försäkrar därigenom att materialet är i rätt skick att och tjänsten utförs på rätt sätt.
 • Vi ska leverera en produkt som är felfri vid övertagandet.
 • Våra anställda skall förstå komplexiteten i hantverket och ha kompetens för att utföra det.
 • Vi ska verka för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete.

 

Miljöpolicy
Puts & Tegel skall i all verksamhet verka för att skydda miljön och för en hållbar och långsiktig utveckling genom att erbjuda tjänster och produkter som tillgodoser kunders och samhällets behov, krav och förväntningar.

Detta gör vi bland annat genom att:

 • Vi ska sortera vårt avfall enligt gällande avfallsregler på orten. Avfallet från våra arbetsplatser deponeras på tillgängliga avfallsverk.
 • Vi ska ha god kunskap inom miljöområdet och vid behov utbilda nyckelpersoner.
 • Vi ska följa gällande miljökrav genom miljöanpassade maskiner, säkerhetsanordningar och utrustningar.
 • Vi ska optimera vår resursförbrukning genom att undvika materialsvinn under produktionstiden och planera för att minimera överblivet material efter färdigställandet.
 • Vi ska verka för att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

 

Arbetsmiljöpolicy
Puts & Tegel skall genom medarbetarnas engagemang inom arbetsmiljöarbetet medverka till en säker, god och trivsam arbetsmiljö.

Detta gör vi bland annat genom att:

 • En projektanpassad riskanalys ska genomföras på varje objekt och anslås i egenkontrollpärmen. Våra projektledare/samordningsansvarig ansvarar för att uppdatera den vid behov samt kontrollera att den är kommunicerad till våra anställda.
 • Vår personal ska ges förutsättningar till att ta aktiv del i arbetsmiljöarbetet genom medverkan och utbildning för att uppnå den senaste kompetensen inom arbetsmiljöområdet som vi i vår utbildningsplan har definierat som kravutbildningar i vår verksamhet.
 • Företagets mål är att våra anställda ska inse vikten av god arbetsmiljö och är insatta i riskerna med arbetet så att vi kan arbeta mot en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.
 • Vi ska följa gällande arbetsmiljölagstiftning.
 • Vi ska systematiskt gå igenom vårt arbetsmiljöarbete, följa upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.
 • Vi ska verka för att ständigt förbättra vårt arbetsmiljöarbete.