Välkommen in

Vi kan allt om puts

Det spelar egentligen ingen roll vilken teknik eller vilket system fasadprojektet kräver att vi använder för att putsa och isolera. Inte heller om byggnaden är ny eller om den skall renoveras. Vi behärskar allt som rör puts. Vi har också lång erfarenhet av att arbeta med traditionella hantverksmetoder och krävande material. Vi värnar om det ursprungliga och är stolta över att vara med och bevara historien.

Referensobjekt

Nikolai Kyrka

S:t Nicolai kyrka ligger vid Stortorget i centrala Örebro. Kyrkan började uppföras under 1200-talet och är Närkes största och mest betydande medeltida kyrka. Den restaurerades senast i nygotisk stil ca 1860-1900.

Det varsamma renoveringsarbetet har utförts under vår, sommar och höst 2017 och omfattat kyrkans tornhuv murad av kalksten där samtliga fogar har skrapats ur och fogats om. Hörntornens korsblommor var söndervittrade och har ersatts med nya återskapade, precis som takkupornas fönsteromfattningar som också var väldigt slitna. Urtavlornas yttre list av kalksten har ersatts med ny och tornhuvens övriga detaljer av kalksten har setts över och åtgärdats.

Fler referenser

Centralstationen i Örebro

Beställare: Jernhusen
Utfört: Borttagning av organiska färgskikt. Lagning och avfärgning med linoljefärg.

Svampen i Örebro

Beställare: Skanska
Utfört: Betongrenovering.

Slottsvaktarbostaden Örebro

Beställare: Örebro Kommunfastigheter
Utfört: Nedbilning av befintligt putsskikt. Omputsning med lufthårdnande kalkbruk. Avfärgning med Gotlandskalk.