Välkommen in

Berättelser

LÄNSRESIDENTET UMEÅ

Länsresidenset i Umeå är idag bostad för Västerbottens landshövding men används också för representationsmiddagar och olika bjudningar. Precis som många andra hus byggda under slutet av 1800-talet, så har länsresidenset renoverats flera gånger. Inte alltid med varsam hand. Nu är dock huset byggnadsminnesförklarat och vårdas ömt.

En omfattande och avancerad restaurering påbörjades i juni 2013. Putsytor, gesimser, fönsteromfattningar, kvadrar och hörnrusticeringar renoverades med traditionella material och metoder. På grund av kalkbruket som användes kunde arbetet bara ske vid plusgrader, vilket gjorde att renoveringsarbetet tog tre år. Ett riktigt drömjobb med enbart traditionella metoder och material.

Läs mer på https://muraren.wordpress.com

Fler berättelser

Open arts BadBadBoy

Puts & Tegel var med vid tillverkandet av konstverket BadBadBoy av den finska konstnären Tommi Toija.

Läs mer

Sjöhistoriska – Ett önskeuppdrag

Vi gillar den här typen av stora kulturrenoveringar. Det kräver kompetens inom kulturvård och hur man hanterar de gamla klassiska materialen.

Läs mer