Välkommen in

Berättelser

Sjöhistoriska – Ett önskeuppdrag

Jobbet med Sjöhistoriska – där Puts & Tegel var generalentreprenör – slutfördes under hösten 2013. Förutom fasadrenoveringen lades ett nytt koppartak och fönstren renoverades.

”Vi gillar den här typen av stora kulturrenoveringar. Det kräver kompetens inom kulturvård och hur man hanterar de gamla klassiska materialen. Dessutom är det inspirerande att bidra till bevarandet av fina kulturbyggnader.”

– Då vi förvaltar det svenska kulturarvet är det viktigt för oss att entreprenören har referenser från liknande objekt, säger Magnus Pettersson på Statens fastighetsverk om valet av Puts & Tegel.

Året innan gjordes baksidan – fasad, tak och fönster – klart. Våren efteråt började arbetet med gavlarna och framsidan. Själva fasadarbetet bestod i att blästra bort den gamla putsen, lägga på ny puts och slutligen måla med vit kalkfärg med inblandning av glimmer. Under arbetets gång bjöds det på en överraskning. När putsen på den helt vita byggnaden började blästras bort, visade det sig att fönsteromfattningarna ursprungligen varit målade i en brun nyans. Vi tog flagor av originalfärgen till analys och fick fram rätt färg som användes vid renoveringen, säger Jonas Sjöholm och Magnus Pettersson är mycket nöjd.

– Det var spännande att se hur hela byggnaden fick ett annat uttryck efter att fönsteromfattningen färgats om. Det harmoniserade även bättre med de stenomfattningar som fanns kring vissa av fönstren.

Fler berättelser

LÄNSRESIDENTET UMEÅ

En omfattande och avancerad restaurering påbörjades i juni 2013. Gesimser och kvadrar renoverades med traditionella material och metoder.

Läs mer

Open arts BadBadBoy

Puts & Tegel var med vid tillverkandet av konstverket BadBadBoy av den finska konstnären Tommi Toija.

Läs mer